Chorus Virorum

Chorus Virorum är Norrlands nations manskör. 1853 räknas som födelseår, trots att manskörssång har klingat så länge nationen har funnits. I nationens arkiv finns t ex handskrivna noter till sången Vid Norrländska Nationernas förening som framfördes vid nationens grundande 1827.
Kören har anor ända från nationens bildande, år 1827, eftersom det enligt nationsannalerna redan då fanns en manskör som uppträdde vid större fester. Den fick dock officiell status först den 28 januari 1853 då landskapet tillsatte en sånganförare och en sångfiskal för Sångföreningen, som den då hette. Intensiteten i verksamheten liksom körens namn har varierat under tidens lopp. Åren 1882-1912 var en mycket aktiv period i körens historia då bland annat fem omfattande sångarfärder till alla större städer i Norrland företogs i syfte att samla in pengar till bygget av nationshuset. 1930-talet, då kören leddes av Torsten Sundelin, var också en uppgångstid samt det tidiga 1950-talet med Folke Bohlin som anförare. En nedgångsperiod började i slutet av 1950-talet då den nybildade blandade kören, Norrlandskören, tilldrog sig större intresse och en definitiv svacka utgjorde 1970-talet. I svallvågorna efter 1968 fick gamla manskörstraditioner allt svårare att hävda sig, och kören smalt ner till först en dubbelkvartett och senare en kvartett. Med nationens officiella kvartett som återstående grund, under sånganförarens ledning, började uppgången från mitten av 1980-talet och allt fler ville sjunga manskör. 1990-talet blev en stor expansionsperiod, och kören blev åter även rent formellt en förening vid nationen.

Kontakt

Ordförande Ole Nilsson: 
Telefon: 070-583 29 72

Hemsida

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...