Engagera dig som funktionär

På Norrlands nation behövs alltid engagerade funktionärer!
I världens största studentnation finns det alltid utrymme för engagemang, nya upplevelser och möjligheter att skaffa sig unika erfarenheter samtidigt som man har fantastiskt roligt och får vänner för livet. Att vara funktionär på Norrlands nation erbjuder just detta.

Att vara funktionär på Norrlands skiljer sig mycket från det traditionella arbetet. Om du hellre tycker det verkar intressant med engagemang förman inom ett arbetsområde, eller utskott och arbetsgrupper är funktionärs ämbeten på nationen något för dig! 

Norrlands nation har sex olika utskott 
Kontaktutskottet
Internationella utskottet
Biblioteksutskottet
Informationsutskottet
Kulturutskottet
Revisionsutskottet. 

Alla dessa utskottet arbetar ideellt med en rad olika nationsåtaganden. Alla utskott har en respektive förman eller ordförande. Förutom utskotten har Norrlands nations en hel drös av förmän som ansvarar för olika specifika arbetsområden. 

Norrlands nations förmän & andra funktionärer
Marskalker
Fanbärare
Nationsfotografer
Nationskamrat
Antikvarie
Arkivarie
Datorförman
Krönikör
Redaktörer
Nationssekreterare 
Teknisk föreståndare
PR-förman
 
De utlysta posterna och information om hur man ansöker de olika ämbeten finns i dokumentet utlysta poster, vilket uppdateras varje termin. För mer information kring vad de olika ämbetena innebär kan du kontakta kuratelet eller läsa en detaljerad beskrivning under kategorin styrdokument.  

Vid frågor gällande funktionärsposter

Kontakta Förste kurator (1Q)
Jonas Andersson

Telefon: 018 - 65 70 71

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...