Jamtamot

Hembygdsföreningen Jamtamot vid Norrlands nation i Uppsala är en politiskt och religiöst obunden förening för män från i första hand landskapen Jämtland och Härjedalen, och har till syfte att under formen av ett slutet sällskap befordra ett gott kamratskap och höja intresset för hembygden.
Föreningen nygrundades år 1915 och heter egentligen Jamtamot Redivivum åsyftande en äldre förening med samma namn i Uppsala under åren 1907-1910. Jamtamot som namn syftar tillbaka på det gamla alltinget på Frösön, grundat på 930-talet. Trots att föreningens ålder oftast mäts från och med den reviderade upplagans födelse så är Jamtamot den i särklass äldsta föreningen inom Norrlands nation.
Jamtamot har karaktären av ett ordenssällskap och håller hårt på sina traditioner. Inval av recepiender, så kallade gålbeinskæra, sker genom omröstning efter vederbörliga receptionsmysterier.
Varje invald får en röd luva med tofs att bära på Mot (möten) som tecken på sitt medlemskap. Luvan som insignium syftar tillbaka på de röda luvor som förr i tiden bars till vardags av den manliga allmogen i Jamtland.

Antalet nu levande medlemmar – Jamtar – är mellan tio- och elvahundra (1000-1100). Totalt sett genom åren har dock föreningen valt in drygt fjortonhundra (1500) medlemmar. Stommen i verksamheten är de 8 – 9 Mot som äger rum varje läsår varav ett, nämligen Heimmotet, går av stapeln i hemlandskapen under juli månad. Föreningen har en egen lokal på Norrlands Nation som benämns Kammarn.
Jamtamot delar ut ett Hederspris varje år till någon som gjort en värdefull insats för Jämtlands län, och ger sedan år 1972 ut en egen tidning, Jamtlands Tidning, en gång per termin.

Hemsida

Besök Jamtamots hemsida:

Kontakt

Överhövding (Ordförande) : Peter Bengtsson

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...