Landskap

Landskapet är Norrland nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator, förrättar val av funktionärer och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Varje medlem har en röst. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd!
Höstterminens andra lagtima landskap kommer att äga rum den 6 december klockan 18.00. Då ska vi välja ledamöter till vår styrelse och fastställa budget för nästa år. Efter landskapet har vi sedvanlig landskapssexa.
 
Kom och gör din röst hörd!
  
Jonas Andersson 
Förste kurator tillika landskapets ordförande 

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...