Nationsstyrelsen

Nationens högsta beslutande organ mellan landskapen. Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och sex suppleanter. Förste kurator är ordförande.
 
Styrelsens sammansättning ser under vårterminen 2012 ut enligt nedan.
 
Ordförande
Jonas Andersson (1Q)
 
Vice ordförande
Mauro Marino (2Q)
 
Skattmästare
Håkan Falk (fastighet)
Björn Lundman (förvaltning)
Lena W Jansson (kommunikation)
 
Ledamöter
Andreas Sjödin
Malin Sjöberg-Högrell
Therez Olsson
Jon Stridh
 
Suppleanter
Anna Berntorp
Robert Hansson
Nina Nordin
Richard Samuelsson
Johan Ottosson
 
Inspektor och Proinspektor (adj)
Cecilia Pahlberg
Mats Hjortberg
 
Controller (adj)
Anette Smith (verksamhet)

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...