Norrlands nation fest & konferens (NNFK)

Världens största nation äger ett även ett dotterbolag.
I vårt vackra hus har utbildning och fest regerat sedan slutet av förrförra seklet. Fram till idag har bara den akademiska sfären haft tillträde till lokalerna men nu är det alltså fler som kommer kunna njuta av atmosfären. På initiativ av gamla nationsaktiva och förtroendevalda har ett aktiebolag bildats för att alla ska kunna arrangera möten och fester i huset precis vid Fyrisån.
 
Bolaget som står bakom verksamheten heter Norrlands Nation Fest & Konferens AB och är totalleverantör av alla tjänster och produkter som inte riktar sig mot studenter och studentlivet i Uppsala. Norrlands nations landskap beslutade i oktober 2006 att bilda ett aktiebolag för att öka intäkterna och säkra nationens överlevnad på lång sikt.
 
NNFK:s styrelse
Malin Sjöberg Högrell – ordförande
Andreas Sjödin – sekreterare
Björn Lundman (Skattmästare) - ledamot
Fredrik Kjellén - ledamot
 
Ständigt adjungerade
1Q och 2Q
Controller
Johan Dahlqvist - Verksamhetsansvarig

Hemsida

För mer information besök NNFK:s hemsida

Kontakt

Tel dir: 018-65 70 61
E-post: boka@nnfk.se

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...