Norrländska Uppsala kamrater

Versamhet
Föreningen Norrländska Uppsalakamrater (NUK) har till ändamål att sammanföra före detta och nuvarande medlemmar av Norrlands nation i Uppsala och andra för föreningens ändamål intresserade personer, samt verka för sammanhållning dem emellan. Hur uppnås målet? Jo, genom trivsamma sammankomster några gånger per år. Dessa är till liten del präglade av formalia och till större del av trivsel.
 
Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum den 3 mars på Norrlands nation. Det kommande årets styrelse utsågs till Peter Bergh (ordförande), Per Malmkvist, Carin Engström, Christer Frånlund samt Sam F Persson. Suppleantplatserna fylldes av Lasse Forss, Cecilia Pahlberg och Eric Bäcklund
 
Förutom de sedvanliga punkterna på dagordningen diskuterades även NUKs och Seniorskollegiets olika roller på nationen. Under mötet informerades deltagarna om att nationen under den kommande hösten kommer att arrangera ett större möte för att se över medlems- och alumnverksamheten i stort. År 2008 är det 90 år sedan NUK bildades. Styrelsen för föreningen fick mandat att planera för en större fest i samband med jubileet.
 
Efter mötet vidtog ett mycket intressant och underhållande föredrag av 1Q em. Göran Edman som berättade om sina 25 år som affärsman i Japan. Göran, som nyligen gett ut en bok i ämnet, ”Ärligt talat herr utlänning” hade dock med sig alldeles för få böcker till försäljning då trycket på böckerna var stort efter det lyckade föredraget! Efter detta vidtog en god buffé i Gula Salongen.
 
Kontakt
För mer information, kontakta NUKs ordförande 
Peter Bergh, peter.bergh@sinf.se

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...