Parkering

Utrymme för parkering utav bil eller annat fordon finns vid både observatoriet samt studentvägen. 
Följande gäller vid parkering av motorfordon:
På all mark som ägs av de tre stiftelserna gäller parkeringsförbud, där inte trafikskyltar anger något annat. Man får stanna för att lasta i och ur fordon. Dock inte låta ett fordon bli stående i mer än 15 minuter utan att någon aktivitet sker med fordonet.

Stiftelsernas p-platser är avsedda för boende på Studentvägen.
Alla parkeringsplatser är skyltade med trafikskylten "P" samt några som även har tilläggstavla "Reserverade för Norrlandsgårdarna". P-platserna är markerade på marken.Normalt betyder "P" fri parkering i maximalt 24 timmar men Stiftelserna har bestämt att motordrivna fordon, under förutsättning att de är trafikdugliga, skattade, försäkrade och godkända vid kontrollbesiktning samt korrekt uppställda, får parkeras på P-platserna under längre tid. En P-plats per fordon gäller. Samma regler gäller för fordon med handikapptillstånd och motorcyklar.Motorfordon som inte uppfyller ovan nämnda krav kommer att avgiftsbeläggas. Stiftelserna anlitar Parkia för sin perkeringsövervakning. För att så många som möjligt av de boende skall få tillgång till ett begränsat antal P-platser ber vi er följa dessa regler.

Övrig parkeringsinformation:
Studentvägen inklusive parkeringen utanför hus 32 tillhör Uppsala kommun och där gäller kommunens regler.Parkering är tillåten på Studentvägen på den sida som har jämna nummer utom framför hus 2-6 samt från hus 32 fram till infarten.

Parkeringsregler, Ekonomikum kv. Observatoriet
Samtliga parkeringsplatser inom området är avgiftsbelagda. Parkeringsavgiften betalas i parkeringsautomat belägen mitt på parkeringsområdet. Man kan betala med kontanter eller kort. Boende betalar reducerad avgift ”Boende taxa”, kravet är att ett giltigt ”Boende Tillstånd” finns avläsbart i fordonet tillsammans med parkeringsbiljetten under hela uppställningstillfället.
 
Samtliga hyresgäster inom Kv. Observatoriet har möjlighet att få ett boendetillstånd som berättigar till reducerad parkeringsavgift. Boende som önskar ”Boende Tillstånd” kontaktar Mobil Park (se nedan) som ansvarar för driften av parkeringen. Besökande/övriga betalar normal avgift vid parkering. Avgift ska erläggas alla dagar 00-24.

Parkeringsinformation: Observatoriet

Parkeringsregler samt prislista
Parkeringsinfo: Observatoriet

Parkeringsinformation: Studentvägen

Parkeringsregler samt prislista

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...