Seniorskollegiet

Tycker du att det är roligt att vara på Norrlands? Tycker du att det var roligt att vara på Norrlands - när det begav sig? Då skall du läsa det här! 
Höstmötet
Tisdag den 18/10 kl 18.30 i K-delen är det dags för seniorkollegiets höstmöte. Kom och diskutera förslag till hedersledamöter och seniorer. Nytt för i år är att det kommer att serveras mat och dryck.
 
Uppgifter
Seniorskollegiet är den del inom nationens organisation som finns till för de medlemmar som varit med i nationen ett tag, och även för dem som lämnat de aktiva studierna. Kollegiet utgörs helt enkelt av nationens seniorer. Senior kan varje medlem som tillhört nationen i minst sex terminer bli, efter ansökan. Seniorskollegiet har ett antal stadgeenliga uppgifter inom den dagliga verksamheten. Det är kollegiet som bereder och lägger fram förslag på hedersledamöter till landskapet, och bistår också sittande kuratel i kontakterna med hedersledamöter. Vidare ansvarar kollegiet för att den årliga landsmannahälsningen ges ut och behandlar i övrigt frågor som övriga delar av nationen remitterat till kollegiet. Decenniegaskerna, som hålls vart femte år, tillkom på kollegiets initiativ och har förblivit i vår vård. Den största uppgiften för kollegiet, sett till verksamhetens omfattning, är ändå att arrangera aktiviteter där gamla landsmän kan få möjlighet att återkomma till nationen och träffa gamla bekanta, och på så vis också se till att tidigare medlemmar får tillfälle att möta dagens nationsliv och de aktiva studenterna.
 
Verksamhet
Kollegiet har en ordinarie sammankomst per termin, där de stadgeenliga uppgifterna behandlas. Vårsammankomsten, som av tradition hålls den 1 maj, följs av nationens Majmiddag. Under senare år har kollegiet arrangerat en julgransplundring för barn med norrländska föräldrar kring Tjugondedag Knut. Ett mycket uppskattat arrangemang för såväl barn som föräldrar! Kollegiet försöker också utnyttja den stora kunskap som finns bland seniorerna på så sätt att man en gång per termin anordnar en rundvandring/guidning på lämpligt kulturobjekt i lärdomsstaden under ledning av kunniga norrlänningar. Utöver detta har kollegiet arrangerat seniormiddagar, sångboksaftnar, pubkvällar osv. Sedan ht 2005 ordnar vi tillsammans med nationen talarmiddagar. programmet för denna termin finns i nationens kalendarium och i våra utskick.
 
Medlemskap
Är du inte redan senior? Då kan du bli det genom att ansöka. Du kan också nominera någon. Senior skall som sagt ha varit medlem i nationen i minst sex terminer. Ansökan skall ställas till seniorskollegiets presidium, som behandlar frågan inför terminens andra lagtima landskap, som är den väljande instansen. Sista ansökningsdag brukar ligga två veckor före landskapet, se sista datum i kalendariet!
 
Tyvärr kan ansökan inte skickas via Internet eller e-post.
Ansökningsblankett kan laddas ner här.
 
Ytterligare information kan fås genom seniorskollegiets ordförande. 
Anna Ekwall - Anna.Ekwall@fresenius-kabi.com    

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...