Stipendier

Guld och gröna skogar? Ibland kan det, som student, vara svårt att få pengarna att räcka till. Tack vare ett flertal donatorer har Norrlands nation möjlighet att dela ut ett flertal stipendier varje termin. Vem som är behörig att söka de olika stipendierna framgår av anvisningarna till varje stipendium. Dessa anvisningar hittar du i nationens stipendiehandbok som kan laddas ner längre ner på denna sida.
Hur gör man?
All information om Norrlands nations stipendier kan laddas ner på denna sida, eller hämtas på Norrlands nations kansli.  En enkel FAQ (de vanligaste frågorna) kan du återfinna i denna blankettDu kan bara söka de stipendier som är utlysta. Läs noggrant om de utlysta stipendierna i stipendiehandboken så du ser om du är behörig att söka stipendierna. Det är viktigt att du är mycket noggrann när du söker. Slarv eller ofullständiga ansökningar kan leda till att din ansökan inte behandlas. Ansökan lämnas in på nationens kansli. Ansökan kan också skickas per post till nationen.
 
Stipendiebevakning 
Innehavare av nationsstipendier som sträcker sig över en termin skall bevaka dessa. Det krävs att du fortfarande innehar behörighet av stipendiet, annars övergår stipendiet tilll någon sökande som tidigare hamnat på reservplats. Bevakningsblanketter finns att ladda ner på denna sida och att hämta på Norrlands nations kansli. Bevakningsblanketten skall lämnas in på Norrlands nations kansli. Det går även bra att skicka blanketten via post, direkt och ej med rekomenderad post, till nedan nämnd adress.
 
Bevakning via e-post accepteras ej.
 
Observera!  
Bevakningsperioden tillkännages varje termin i samband med utlysningen av den terminens stipendier, och infaller generellt sett samtidigt som deras ansökningsperiod. Detta brukar vara under april respektive oktober månad. Bevakningar som inkommit före eller efter den angivna perioden kommer ej att beaktas
Bevakning skall ske av max ett stipendium per blankett.
Ofullständigt ifyllda bevakningsblanketter kommer ej att beaktas.

Övrigt
Uppsala universitet har också stipendier i Norrlands nations namn. Dessa finner du via universitetets hemsida, www.uu.se. Märk att det är skilda ansökningsblanketter och ansökningsförfaranden.
 
Blanketter
Stipendieansökan laddas ner
här.
OBS! Forskarstipendium söks på separat blankett.Forskningsblankett laddas ner här.
Bevakningsblankett laddas ner här
Stipendiehandboken laddas ner
här.
Konfidentiell självdeklaration laddas ner här.

Aktuella stipendier

Stipendierna kan sökas efter det att de har blivit utlysta. Stipendierna för vårterminen brukar utlysas i mars och för höstterminen i oktober.

Nu finns vårens stipendier utlysta.

Kontakt

Adress:
Norrlands nation
Stipendienämnden
Västra Ågatan 14 
753 09 Uppsala

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...