Styrdokument

Nationens verksamhet styrs ytterst av sina stadgar, reviderade 2006.
Kapitel 1 Nationens uppgift 1 § Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.
Läs mer i nationens stadgar i fulltext här.
 
Nationens handlingsplaner
Alkoholhandlingsplan
Jämställdhetsplan
Handlingsplan för motverkande av diskriminering
 
På nationen finns väldigt många funktionärer och förtroendevalda som får nationens verksamhet att gå runt. Nedan finns de styrdokument som är gällande för nämnder, utskott och olika förtroendevalda.  
 
Reglementen
Nationsstyrelsens regelemente
Valnämndens reglemente
Förvaltningsnämndens reglemente
Stipendienämndens regelemente
Fastighetsnämndens reglemente
 
Instruktioner och befattningsbeskrivningar
Därutöver har styrelsen antgait följande styrdokument för nationens utskott och funktionärer:
 
Befattningsbeskrivning Klubbchefen
Befattningsbeskrivning Gillevärdinnan
Befattningsbeskrivning Barmästaren
Befattningsbeskrivning Orvarvärd
Befattningsbeskrivning Cafémästaren
 
Befattningsbeskrivning Sommarklubbverkare dryck
Befattningsbeskrivning Sommarklubberkare mat
Befattningsbeskrivning Sommarklubbverkare klubb och personal
 
Kontaktutskottet
Internationella utskottet
Biblioteksutskottet
Informationsutskottet
Kulturutskottet
Revisionsutskottet
 
Instruktion för fanbärare
Instruktion för marskalker
Ceremoniinstruktion
Instruktion för nationsfotografer
Instruktion för nationskamrat
Instruktion för antikvarien
Instruktion för arkivarien
Instruktion för datorförmannen
Instruktion för krönikören
Instruktion för nationens redaktörer
Instruktion för nationssekreteraren 

Sidöversikt

Huvudnavigation

Öppettider

Kansliet

Måndag - Fredag
09-15
Torsdagar även
17-19

Majs Café

Måndag - torsdag
09-18
Fredag
09-15
Tisdag
19-23

Orvars Krog

Måndag - torsdag
18-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Norrlandica

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
09-21
Onsdag
09-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Biblioteksböcker

Måndag, tisdag, torsdag
17-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...